Ivan Brezina

psychológ

Pôsobí na Inštitúte experimentálnej psychológie SAV. Vo svojom výskume sa zaoberá laickými presvedčeniami o múdrosti - teda koho považujeme za múdreho. Jeho výskum sa zameriava na populácie Ázie a štyri základné kategórie - všeobecné postoje, osobnosť múdreho človeka, jeho kognitívne schopnosti a hodnoty. Venoval sa tiež témam altruizmu, tendencii pomáhať, vzťahu hodnôt a správania, emocionalite, rozhodovaniu jednotlivcov a skupín či medziskupinovým stereotypom.

ENG: Psychologist examining laic convictions about wisdom

Tagy

Video

Mohli by vás zaujímať