Martin Boroš

Absolvent sociológie. Jedna z vecí, ktorým sa venuje, je objavovanie možností využívania dát pre sociálnovedný výskum. Ako môžu dáta, vznikajúce často ako vedľajší produkt pri využívaní technológií, pomôcť sociálnemu vedcovi alebo vedkyni v ich výskume? A ponúkajú takéto dáta príležitosti aj pre umelcov a umelkyne?

ENG: He will show application of data for social scientific research

Video

Mohli by vás zaujímať