Tatiana Bužeková

Pracuje na Katedre etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa antropológii náboženstva a medicínskej antropológii. Zaujíma sa o otázky ľudského myslenia, najmä pamäti a emócií. Uskutočnila etnografické výskumy ľudových predstáv o bosoráctve, neošamanských praktík a kolektívnej pamäti.

ENG: She is interested in ethnography and anthropology and she will speak about the social change in 1968

Tagy

Video

Mohli by vás zaujímať