Kristián Németh

Vizuálny umelec, ktorý sa dlhodobo venuje inštitucionálnej kritike cirkevnej obce. Angažovaný prístup je Némethovou osobnou voľbou, ktorá v umeleckej praxi umožňuje odkrývať pokrivené či pomýlené princípy, morálne deformácie, ktoré na jednej strane diskriminujú inakosť sexuálnych, či rodových preferencií. Je absolventom ateliéru IN na Vysokej škole výtvarných umení, kde momentálne pôsobí ako doktorand.

Mohli by vás zaujímať