VŠVU: Open Call

PechaKucha Night Bratislava a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave nadviazali spoluprácu, v rámci ktorej sa na podujatí predstavia študenti a študentky VŠVU. Zároveň študenti po preukázaní platného ISIC-u môžu navštíviť Pechu za zvýhodnenú sumu.

Od roku 2008 približujeme lokálnych autorov a autorky z oblasti umenia, dizajnu a architektúry, tento rok sa na každom z plánovaných troch podujatí predstaví aj tvorba začínajúcich umelcov z VŠVU. Špeciálny fokus na mladé umenie umožní širšej verejnosti spoznať začínajúcich autorov a autorky, ako aj aktuálne dianie na umeleckej škole. Študenti a študentky zároveň pri prezentácii svojej práce získajú nové skúsenosti a spätnú väzbu.

Na všetky vydania PechaKucha Night Bratislava zároveň študenti a študentky umeleckých škôl majú po predložení platného ISIC-u vstupné v symbolickej cene 1 euro.

Ak máš záujem o prezentáciu na PechaKucha Night, pošli svoje portfólio a krátku charakteristiku zamerania svojej tvorby na info@pechakucha.sk.