Lenka Görfölová

finančný manažment

lenka@pechakucha.sk
0908 880 109

Katarína Karafová

koordinácia a dramaturgia

katarina@pechakucha.sk

Martina Lajošová

spíkri


Lukáš Vančo

grafický dizajn


Veronika Dologhová

PR


Michal Kramárek

produkcia


Barbara Zavarská

dramaturgická rada


Katarína Trnovská

dramaturgická rada


Michaela Kučová

dramaturgická rada


Ivana Hrončeková

dramaturgická rada


Zuzana Borošová

dramaturgická rada