Lenka Görfölová

finančný manažment

lenka@pechakucha.sk

Katarína Karafová

koordinácia

katarina@pechakucha.sk

Martina Lajošová

manažment hostí

martina@pechakucha.sk

Ondřej Staněk

dramaturgia


Michal Kramárek

produkcia


Veronika Dologhová

PR


Lukáš Vančo

grafický dizajn


Barbara Zavarská

dramaturgická rada


Katarína Trnovská

dramaturgická rada


Michaela Kučová

dramaturgická rada


Ivana Hrončeková

dramaturgická rada


Zuzana Borošová

dramaturgická rada