Ján Šlinský

Vyštudoval na Fakulte záhradníctva Vysokej školy poľnohospodárskej v Brne. Je ekologicky samostatne hospodáriacim roľníkom a autorom trvalo udržateľného systému pestovania a odbytu zeleniny AgroKruh. Už vyše 20 rokov sa pritom prakticky usiluje o vytvorenie duplikovateľného modelu malej rodinnej farmy s dôrazom na princíp trvalej udržateľnosti života a ľudskosti.

Mohli by vás zaujímať