Lýdia Brichtová

Povolaním právnička, má aj vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v odbore sociálna práca, takmer 25 rokov pôsobila v problematike sociálnej ochrany pre rôzne znevýhodnené cieľové skupiny so zameraním na koncepčnú a  legislatívnu činnosť. Je jednou zo štatutárov a hovorcov SOCIOFÓRA - Nezávislej platformy sociálnych mimovládnych organizácií a úzko spolupracuje aj s inými mimovládnymi organizáciami v sociálnej oblasti, hlavne pri presadzovaní záujmov a práv klientov v sociálnej núdzi a pri poskytovaní poradenstva.  

Video

Mohli by vás zaujímať