Petra Kotuliaková

Zakladateľka občianskeho združenia Aj Ty v IT, ktoré odstraňuje rodové stereotypy v IT sektore a zabezpečuje, aby technológie zohľadňovali potreby širokého spektra užívateľov bez ohľadu na pohlavie.  Aj Ty v IT motivuje a vzdeláva dievčatá a ženy, a postupným zvyšovaním ich počtu v tejto oblasti pomáha spoločnostiam budovať v ich tímoch diverzitu.

#technologyhasnogender

Mohli by vás zaujímať