Tomáš Rafa

Pochádza zo Žiliny, absolvoval Akadémiu umení v Banskej Bystrici, ateliér Digitálne médiá (MgrArt. Ing. Michal Murín, ArtD.). Paralelne študoval aj v ateliéri multimédií na Akadémii krásnych umení vo Varšave, kde v súčasnosti pôsobí ako asistent. Vo svojich videách sa programovo zaoberá vyostrenými politicko-spoločenskými témami, ktoré majú svoju fyzickú dohru napríklad aj v pouličných bitkách počas verejných demonštrácií.

Video

Mohli by vás zaujímať