Alma Lily Rayner

Multimediálna umelkyňa a feministická aktivistka sa narodila v Tel Avive, Izrael, dnes pôsobí v Prahe. Jej práca sa zaoberá spoločensko-politickými témami spojenými s rodom, pamäťou a traumou. Zameriava sa najmä na skúmanie fenoménu kultúrne neviditeľného a zápasu o existenciu mimo pohľadu (tzv. gaze). Jej práca je vystavovaná medzinárodne v tradičných white cube aj netypických priestoroch a bola premietaná na viacerých festivaloch.

Video

Mohli by vás zaujímať