Barbara Sigmundová

Prekladateľka z anglického a španielskeho jazyka, ktorá sa špecializuje na preklad umeleckej literatúry a audiovizuálnych diel. Zo španielčiny preložila napríklad zbierky poviedok Jorgeho Luisa Borgesa či Claudie Piñeiro. Z angličtiny zas diela Juliana Barnesa, Nicole Krauss a Anny Burns. Vo svojej prezentácii priblíži divákom samotný proces prekladu a redakcie umeleckej literatúry, a predstaví aj aktivity prekladateľsko-redaktorského združenia DoSlov.

https://www.doslov.sk

Mohli by vás zaujímať