Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ

Občianske združenie, ktoré sa už 21 rokov zameriava na praktickú ochranu prírody. Robí cielenú praktickú ochranu prírody a krajiny, podporuje trvalo udržateľný rozvoj v oblasti západného Slovenska. Obnovuje degradované vodné aj suchozemské ekosystémy, vracia do nich rovnováhu, pôvodnú bohatosť živočíšnych a rastlinných druhov- biodiverzitu.

Video

Mohli by vás zaujímať