Eleonóra Stanková

Absolvovala štúdium na VŠVU na Katedre intermédií v ateliéri Transpraxis, ktorý v tom čase viedol Szabolcs Kisspál. Vo svojej umeleckej tvorbe sa začala venovať reflektovaniu spoločenských problémov prostredníctvom intervencií do verejného priestoru a etickým rozporom sociálne angažovaného umenia. Ešte počas štúdia sa pre ňu stala ústrednou a srdcovou témou problematika plytvania jedlom, na ktorú reaguje nielen vo svojej diplomovej práci Food revolution day, ale aj formou kontinuálnych performance a happeningov v spolupráci so skupinou Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje. V rámci tejto umeleckej platformy sa dodnes podieľa na projektoch divadelno – performatívneho charakteru. Pracovne pôsobí v Národním muzeu v Prahe.

Video

Mohli by vás zaujímať