Cena Oskára Čepana

Súťaž pomenovaná podľa slovenského umenovedca Oskára Čepana (1925 – 1992) vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, prezidentky Civil Society Foundation (USA), ako paralela k českej Cene Jindřicha Chalupeckého. Od svojho vzniku prešla viacerými premenami a jej podobu formovali inštitúcie, ktoré ju dodnes organizovali: Slovenská národná galéria (1996), Vysoká škola výtvarných umení (1997–1998), Contemporary Art Agency – international (1999–2000), Nadácia – Centrum súčasného umenia (2001 – dodnes). Od roku 2002 je Cena Oskára Čepana súčasťou medzinárodnej siete identických súťaží YVAA – Young Visual Artists Awards. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia i s autorskými presahmi do iných umeleckých oblastí. Finalistami pre rok 2014 sú Jana Kapelová, Jaroslav Kyša, Martin Kochan a Matěj Smetana.

Video

Mohli by vás zaujímať