Čierne diery

Čierne diery sú nadšenci pre priemyselnú architektúru a zabudnuté miesta Slovenska. Postupne mapujú spustnuté pamiatky a objekty, ktoré sú zaujímavé napríklad kultúrnym presahom. V spolupráci s Risomatom a výtvarníkmi tlačia grafiky priemyselných budov alebo tričká. Sem-tam organizujú exkurzie, diskusie, výstavy.

Video

Mohli by vás zaujímať