Dávid Sivý

Absolvent dizajnu na fakulte Architektury ČVUT v Prahe momentálne pôsobiaci na postgraduálnom štúdiu. Vo svojej tvorbe sa pohybuje na hranici experimentálneho dizajnu a umenia. Ako svoje výrazové prostriedky využíva najmä moderné technológie a nové média, pomocou ktorých vytvára silne pocitové konceptuálne inštalácie. Vzhľadom k charakteru jeho tvorby je častým iniciátorom medziodborových spoluprác prepájajúcich vedu, technológie a umenie.

Mohli by vás zaujímať