Igor Marko

architekt

Špecializuje sa na inovatívne a experimentálne projekty presahujúce hranice tradičnej architektúry a urbanizmu. Od roku1996 pôsobí v Londýne. Pracoval vo viacerých významných Londýnskych architektonických ateliéroch (Ian Ritchie Architects, Studio E). Paralelne v roku 1996 založil autorský ateliér Art2architecture, ktorý sa v roku 2007 transformoval na FoRM Associates London. FoRM vznikol prirodzeným spojením tvorivej ambície trojice architektov dizajnérov (Igor Marko, Rick Rowbotham, Peter Fink). Ateliér reprezentuje novú kreatívnu platformu, ktorá prepája architektúru, urbánny dizajn a ekológiu. Prelínanie a kolaboratívny prístup sú fundamentálnym kritériom práce ateliéru.

Video

Mohli by vás zaujímať