Jindřich Janíček

Oceňovaný knižný grafik a ilustrátor. Štúdium absolvoval na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne a v ateliéri ilustrácie na pražskej UMPRUM. Je autorom kníh Přicházíme v míru ve jménu lidstva, Neočekávaný robotí exodus, K večeru spustil se déšť či Podivuhodná robotí expedice. Spoluzaložil nakladateľstvo Take Take Take, vďaka čomu je aj neštudovaným redaktorom, editorom a prekladateľom. Vo svojej prezentácii bude hovoriť o knihách, ktoré s jeho pomocou vyšli za obdobie posledného roka.

https://www.instagram.com/jindrich_janicek/?hl=cs
https://www.instagram.com/taketaketake_cz/?hl=cs
https://www.taketaketake.cz/

Mohli by vás zaujímať