kniznydizajn.sk

Ado Juráček, Juraj Kočár, Vojto Ruman tvoria trojčlenný tím grafických dizajnérov s chuťou vytvárať kvalitné publikácie, pre ktoré je charakteristická jednotná estetická koncepcia vyplývajúca z ich obsahu. Knihy chápu ako objekty permanentného používania, pričom si pri svojej práci kladú otázky kde?, kým?, kedy? a ako? bude kniha čítaná. Základom pre tvorbu publikácií je podľa nich znalosť a praktické dodržiavanie desiatky rokov overených pravidiel.

Video

Mohli by vás zaujímať