KU.BA

Je Bratislava (dostatočne) kultúrna? Ako rozvinúť kultúrny potenciál mesta a ako dosiahnuť udržateľnosť kultúrnych aktivít? Kultúrny organizátor a dramaturg Slávo Krekovič z A4 – priestoru súčasnej kultúry bude hovoriť o vzniku platformy KU.BA, spájajúcej zdola vznikajúce bratislavské kultúrne subjekty, o práve prebiehajúcej konferencii Kultúra a mesto a o ďalších občianskych aktivitách usilujúcich sa o zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúry v hlavnom meste.

Video

Mohli by vás zaujímať