Lea Petříková

Vizuálna umelkyňa, filmárka, absolventka UMPRUM a FAMU v Prahe, kde v súčasnosti dokončuje doktorandské štúdium. Zaoberá sa experimentálnym filmom a pohyblivým obrazom na pomedzí kinematografie a galerijnej praxe. Svoje diela prezentovala na festivaloch a skupinových výstavách v Česku aj v zahraničí. Vo svojej umeleckej i výskumnej činnosti sa mimo iného zameriava na vzdialenú i bezprostredne blízku krajinu, v ktorej je možné pátrať po stopách neviditeľného. Práve film pre ňu predstavuje prostriedok k nahliadnutiu na videné aj neviditeľné. Vo svojej prezentácií na PechaKucha Night predstaví svoj celovečerný debut If I Ever Lose My Eyes (2023), kde sa ako režisérka vydáva skúmať spôsoby objavovania neviditeľna. 

https://www.leapetrikova.com

https://www.instagram.com/leapetrik/

Mohli by vás zaujímať