Les – společenství pro pěstování, teorii a umění

Miesto prepájajúce tvorbu, výskum, poľnohospodársku prácu, aktivizmus a odpočinok. S predstavou zdieľania a spoločného rozvíjania bol pre tieto účely v roku 2019 zakúpený lesný a lúčny pozemok v českej obci Hnátovce v Orlických Horách. Zámerom spoločenstva je vytvoriť udržateľný bio-diverzný les priateľský k najpestrejším formám života od mikroorganizmov, baktérií, rastlín, húb, živočíchov až po človeka. Postupne tu vzniká hospodárstvo a záhrada, ktoré vychádzajú z princípov permakultúry, ubytovacie zázemie pre dlhodobé aj krátkodobé rezidencie či celoročný program vzdelávacích a kultúrnych akcií. Spoločenstvo realizuje taktiež každoročné sympózia prepájajúce umeleckú činnosť s výskumom z oblastí ekológie, etológie, behaviorálnej ekológie a neuroplasticity. 

https://www.facebook.com/LES.SpolecenstviWOODS.Community

Mohli by vás zaujímať