Tu bolo kino

Databáza mapujúca československé kiná, ktorá vznikla z fascinácie starými kinami, záujmu o ich funkciu v spoločnosti, zmenu ich postavenia v 20. storočí, ich boom aj úpadok. Usiluje sa zaznamenať realitu toho, ako vplývala kinofikácia, normalizácia a digitalizácia na fungovanie kín a kultúry v regiónoch. Zbiera, archivuje a zverejňuje výpovede zamestnancov kín, archívne materiály, fotografie či programy, prostredníctvom ktorých ponúka unikátny pohľad na lokálne filmové dejiny, miestnych obyvateľov a kultúrnych pracovníkov. Prispieva tak do diskusie týkajúcej sa významu kina a diváctva. 

https://www.facebook.com/tubolokino

https://tubolokino.sk/

Mohli by vás zaujímať