Lesný klub Tramtária

Kým v Európe sú lesné škôlky celkom bežná vec, na Slovensku je Tramtária hlboký underground. Sami sa nevnímajú len ako alternatíva ku štandardným materským školám, ale ako najprirodzenejšia forma predškolského vzdelávania a výchovy. Okrem dokázaných priaznivých vplyvov na motorické a kognitívne funkcie dieťaťa, lesné škôlky podľa skúseností prirodzene vychovávajú deti k láske k prírode a ochrane životného prostredia. Navyše je celkové založenie a prevádzka lesných škôlok v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.

Video

Mohli by vás zaujímať