Martin Bu

Po absolvovaní štúdií v Bratislave (Vysoká škola výtvarných umení) a v Izraeli pokračuje v tvorbe v rámci svojho štúdia, je spoluzakladateľom dvojice NOBUS a nedávno predstavil projekt Recycling Lab, v ktorom sa zaoberá recykláciou rôznych významov a zažitých motívov. Produkt vníma ako nástroj na vyjadrenie myšlienky, s dôrazom na jeho konceptuálnu stránku. Navrhuje objekty, ktoré presahujú klasické vnímanie utilitárnosti a v niektorých prípadoch sa z nich stávajú samostatné výtvarné diela a sochy. Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach dizajnu na Slovensku, v Českej republika, Rakúsku, Francúzsku alebo Holandsku.

Video

Mohli by vás zaujímať