Oto Pisoň

Študoval medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave a na Central European University v Budapešti. Počas štúdia na Ekonomickej univerzite absolvoval stáž na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a následne na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Pekingu, kde sa po prvýkrát stretol s osobnosťou architekta L. E. Hudeca (1893 – 1958). Po ukončení štúdia sa zoznámil s pani Klárou Kubičkovou, kľúčovou osobou celého projektu venovanému tomuto významnému architektovi, staviteľovi prvého ázijského mrakodrapu. Oto Pisoň sa stal riaditeľom
neziskovej organizácie CALEH, ktorá sa venuje dokumentácii a uchovávaniu duchovných a kultúrnych hodnôt, ktoré po sebe zanechal banskobystrický rodák L. E. Hudec. Jeho život je spojený s obdivuhodným príbehom, ktorý plne reflektuje turbulentné dejiny prvej polovice 20. storočia a predstavuje obdobie, keď sa Hudec stal jedným z najvýznamnejších architektov v Šanghaji.

Video

Mohli by vás zaujímať