Spolka – Plán pre Košice

Projekt s limitovaným rozpočtom, postavený na hodinách dobrovoľníckej práce lokálnych nadšencov dokázal počas dvoch mesiacov oficiálneho pripomienkovania konceptu územného plánu osloviť a prepojiť okruh odbornej a laickej verejnosti a rozprúdiť debatu o pripravovanom územnom pláne. Podarilo sa to prostredníctvom série aktivít, ktoré pútavo a osobne komunikujú zložité obsahy tohto pre mesto tak dôležitého dokumentu. Základom projektu boli okrem informačného webu a mapovej aplikácie hlavne osobné stretnutia s tvorcami územného plánu, tematické prechádzky a dostupnosť pripravovaného plánu. Plán pre Košice bol spoločným projektom Útvaru hlavného architekta mesta Košice a kolektívu Spolka.

Video

Mohli by vás zaujímať