Verejný podstavec

/Dalibor Bača, Tomáš Džadoň, Michal Moravčík, Martin Piaček/

Zámerom združenia Verejný podstavec je vytvárať dočasnú autonómnu zónu umenia vo verejnom priestore ako miesta slobodného uvažovania a solidarity. Chceme vytvoriť alternatívny priestor, ktorý v slovenských mestách chýba, chceme uvažovať s divákmi o spoločnosti cez optiku súčasného umenia. V Bratislave, ale aj v ďalších európskych mestách hľadáme priestor pre dočasné sochárske výstavy s možnosťou reflektovania a skúmania fenoménov pamäte a identity konkrétneho miesta. Našim zámerom je osloviť zaujímavých umelcov doma i v zahraničí, ktorí prinesú do slovenského verejného priestoru aktivizáciu, provokujúce nápady a kritické myslenie. Ako prvý sme využili na prezentáciu súčasného umenia dlhodobo prázdny podstavec pred bratislavským Domom odborov. Tento pilotný projekt Verejného podstavca Doc. JUDr. ROBERT FICO, CSc. (2010), od slovenského sochára Dalibora Baču (1973) vyvolal spoločenskú diskusiu a stal sa skúškou nakoľko môže výtvarné umenie slobodne reagovať na politicko-spoločenský kontext posttotalitnej spoločnosti, taktiež bol verejnou skúškou odborárskej inštitúcie, ktorá združeniu prázdny podstavec zapožičala.
Verejný podstavec je public-artovým projektom rovnomenného občianskeho združenia, ktoré založili sochári Dalibor Bača, Tomáš Džadoň, Michal Moravčík a Martin Piaček. Nadväzuje na iniciatívu Akú sochu do mesta? (2006) a petíciu Stop “kultúrnej politike“ v našich mestách! (2006), ktoré boli vyjadrením kritického názoru mladej generácie umelcov, teoretikov a konzumentov umenia k zahlcovaniu verejného priestoru produkciou turistických atrakcií a gýčov. Na tieto aktivity prirodzene nadviazal protest Antikulich a Antikulich 2 (2010) proti osadeniu sochy „Svätopluka“ od normalizačného sochára Jána Kulicha na Bratislavskom hrade.

Video

Mohli by vás zaujímať