Ondrej Eliáš

dizajnér

V roku 2007 vyštudoval Ateliér produkt dizajn na VŠVU pod vedením prof. akad. soch. Františka Buriana. O dva roky neskôr zakladá vlastné dizajnérske štúdio DESIGNEND s tajným cieľom zničiť (nudný) dizajn na Slovensku. Popritom sa venuje produktovému dizajnu, ktorý chápe ako hľadanie nových súvislostí a významov prostredníctvom tradičných foriem. Snaží sa vytvárať jednoduchý, plne funkčný, minimalistický dizajn okorený jemným humorom alebo sémantickým odkazom.
Pravidelne sa zúčastňuje súťaže orientovanej na remeselný dizajn Kruhy na vode, niektoré jeho práce boli aj ocenené. Tradične vystavuje na Fóre dizajnu v Nitre, kde rád konfrontuje svoje návrhy so slovenskou výrobnou realitou.
Minulý rok autorsky pripravil výstavu o dizajne a dizajnéroch v bývalom národnom podniku Tesla Bratislava, ktorá sa konala v bratislavskej galérii Satelit.

Tagy

Video

Mohli by vás zaujímať