4 živly

Letný filmový seminár 4 živly založila v roku 1999 skupina študentov Filmovej a televíznej fakulty VŠMU. Koná sa v Banskej Štiavnici, ktorá vďaka svojmu genius loci priťahuje stále nových účastníkov. 4 živly ponúkajú každý rok novú tému (tento rok téma HRA), ktorej sa prispôsobuje výber archívnych aj súčasných filmov. 4 živly novým spôsobom približujú dejiny kinematografie a interpretujú jej diela. Počas rokov existencie sa seminár rozšíril a premieta sa nielen v klasickom kine a amfiteátri, ale aj v okolitých kaviarňach, Botanickej záhrade, na Starom zámku, alebo v štôlni 30 metrov pod zemou.

Mohli by vás zaujímať