Paula Ďurinová

Filmová dokumentaristka a vizuálna umelkyňa v súčasnosti tvoriaca a pôsobiaca v Berlíne. Svoje projekty realizovala v Gruzínsku, v Bosne a Hercegovine, v Moldavsku, v Českej republike a na Slovensku. Jej tvorba je ovplyvnená ľuďmi, príbehmi a miestami, ktoré ju obklopujú, post-komunistickými krajinami, spoločenskými problémami, vnútorným životom, duševnými hranicami a snami. Spoluzakladala platformu pre dokumentárny film Living documentary. V súčasnosti sa venuje autorskej fotografii, tvorbe audiovizuálnych performance – VJingu a vývoju nového dokumentárneho filmu.

Mohli by vás zaujímať