Andreas Gajdošík

Absolvent Ateliéru intermédií Faktulty výtvarných umení VUT, novomediálny umelec a performer, ktorý svoju tvorbu prezentuje vo verejnom priestore, či už fyzickom alebo virtuálnom. Prostredníctvom intervencií do mediálnej sféry a sociálnych sietí či tvorbou mystifikačných softvérov alebo webových stránok formuje priestor pre kritickú reflexiu zavedených štruktúr umeleckého sveta, ale aj politického priestoru a jeho extrémnych polôh.

Mohli by vás zaujímať