Petra Čížková

Doktorandka Ateliéru mal+by Vysokej školy výtvarných umení. Vo svojich umeleckých a teoretických projektoch sa venuje otázkam budúcnosti ľudstva a možnostiam, ktoré mu ponúkajú technológie a príroda. Jej interaktívne inštalácie, prepájajúce prvky virtuálnej reality, 3D maľby, prírodných materiálov či performance, vytvárajú rozhrania špecifickej telesnej a materiálnej skúsenosti.

Mohli by vás zaujímať