Ateliér priestorových komunikácií+ VŠVU

Ateliér, pôsobiaci na Katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení, ktorý sa dlhodobo orientuje na skúmanie minulej individuálnej a spoločenskej skúsenosti a pamäti. Prirodzenou súčasťou ateliérovej výučby sú workshopy v teréne, ktoré učia študentov a študentky tvorivo reagovať na priestor a situácie, analyzovať a identifikovať kontexty danej lokality. Výsledkom ich dvojročného ateliérového projektu HIKING ON THE DATA TRAILS, situovanom v Jeruzaleme, Belehrade a Vysokých Tatrách, je aj nedávno realizovaná výstava DATA SANITARY DAY v bratislavskej HotDock gallery. Projekt sa zameriaval na rozšírenie umelecko-technologickej gramotnosti a praktických poznatkov študentov a študentiek v oblasti digitálnych technológií a (globálnej) technologickej kontroly v rôznych kultúrnych kontextoch. 

Mohli by vás zaujímať