PechaKucha Night BratislavaVol. 47

PechaKucha Night Bratislava Vol. 47 Cestovateľská edícia

Dátum 14. apríla 2021
Čas 19:00
Miesto

Online stream podujatia na našej FB page

Lajtmotívom 47. vydania PechaKucha Night Bratislava bude napriek pretrvávajúcej nepriazni okolností cestovanie. Na cestovanie ako aj turizmus nazrieme z atypických perspektív. Predstavíme vizuálnych umelcov a umelkyne, dokumentaristov a dokumentaristky, ktorých tvorba je spätá s kultúrnymi kontextami rôznych krajín a cestovaním ako takým. Nezabudneme na nevšedných cestovateľov, dobrodruhov či nekonvenčné cestovné kancelárie. Rovnako nás budú zaujímať iniciatívy a platformy podporujúce lokálny turizmus, ako aj odpovede na otázky týkajúce sa zodpovedného prístupu k cestovaniu.

 

Cestuje s nami po svete z pohodlia domova prostredníctvom nášho online streamu.

 

Vstup:
Dobrovoľné vstupné

 

Podujatie z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia.