Barbora Hrmová

Krajinná architektka, absolventka Mendelovej univerzity v Brne. Počas štúdií absolvovala pobyt vo Švédsku a pracovnú stáž v dánskom architektonickom ateliéri Bjarke Ingels Group. V súčasnosti pôsobí v tvorivom kolektíve LABAK - Laboratóriu architektúry krajiny, kde sa zameriava na komplexné krajinárske riešenia mestských centier, obytných zón či súkromných záhrad. V rámci svojej činnosti prepája architektúru so stavebným inžinierstvom a botanikou. V kontexte zmeny klímy sa zaujíma o adaptáciu mestskej krajiny a mestotvorbu. Vo svojej prezentácii na PechaKucha Night Bratislava priblíži svet krajinnej architektúry a neviditeľný kreatívny proces navrhovania priestorov rôznych mierok.

fb: Laboratórium architektúry krajiny

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076372162732

@labak_architekti

@barbora.hrm

Mohli by vás zaujímať