Zuzana Jakalová

Kurátorka, kultúrna manažérka a spoluvedúca ateliéru VU1 na pražskej UMPRUM. 

Je autorkou a kurátorkou dlhodobého diskurzívneho projektu Multilogues on the Now, o intersekciách zdravia a starostlivosti v súčasnom umení a spoločnosti, a taktiež autorkou a editorkou tematickej česko-slovenskej knižnej edície .txt, pozostávajúcej z esejí o spoločensky a politicky naliehavých, no verejne málo diskutovaných a viditeľných témach. Vo svojej prezentácii na PechaKucha Night Bratislava priblíži kontexty svojej kurátorskej a publikačnej činnosti skúmajúcej témy spojené so zdravotnou starostlivosťou, emocionálnou prácou či telesnou normativitou v širších politických, společenských a ekonomických súvislostiach.

Mohli by vás zaujímať