Daniela Krajčová

Študovala architektúru, grafiku, intermédiá a multimédiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa zaoberá výtvarnými projektami so sociálnym presahom. Využíva pritom experimentálno dokumentárne stratégie, animáciu, kresbu a inštaláciu. Pracuje s aktívnou participáciou, výskumom, orálnou históriou, pričom vytvára obraz komplikovanej histórie či súčasnosti nášho prostredia. Zároveň sa venuje témam ako je migrácia, multikultúrnosť. Vo svojej dizertačnej práci skúmala pamäť na židovskú komunitu v Topoľčanoch, Banskej Štiavnici a v Žiline cez médium ručne tvorenej animácie.

Video

Mohli by vás zaujímať