Martin Kochan

Absolvent Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Ateliéru figuratívneho sochárstva na Fakulte výtvarných umení Vysokého učení technického v Brne pod vedením doc. akad. soch. Michala Gabriela. Sochár, aktivista, performer, fotograf, športovec a fanúšik zdravej výživy. V začiatkoch tvorby sa venoval angažovanému umeniu vo verejnom priestore. Od roku 2010 aktívne spolupracuje s výtvarníkom Cyrilom Blažom, neskôr začal spolupracovať s Tomášom Beňadikom a viacerými neumelcami. Dôležitým rozmerom Kochanových prác je humor a banalita, ktoré svojsky spája a kóduje do nových kontextov.

Video

Mohli by vás zaujímať