Digitálne umenia VŠVU

Nový bakalársky študijný program Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, alebo aj „Sprievodca galaxiou“, prepájajúci výtvarné umenie a dizajn s počítačovými technológiami. Popri praktickom využití počítačov v tvorivom procese je jeho hlavnou náplňou skúmanie vplyvu digitálnych technológií na spoločnosť, ako aj experimentovanie a inovácia výrazových prostriedkov.

Mohli by vás zaujímať