Jiří Vítek

Jiří Uran Vítek študoval architektúru a stavebné inžinierstvo na VUT v Brne, ako aj na Die Angewandte v štúdiu ZAHA HADID vo Viedni. Zaoberá sa sa navrhovaním a výskumom na poli digitálnej architektúry so zameraním na jej koncepčnú a ontologickú doménu. Vo svojej voľnej výtvarnej tvorbe sa venuje vzťahu racionálnej a iracionálnej zložky, a objavovaniu nových štruktúr. Vyučuje na Fakulte architektúry VUT v Brne, kde vedie ateliér v rámci Ústavu experimentálnej tvorby / štúdio URAN.

Mohli by vás zaujímať