Divadelné ocenenia sezóny DOSKY

Dosky sú najdrevenejšou divadelnou cenou, ktorá sa odovzdáva divadelníkom a divadlám za najlepšie výkony a inscenácie sezóny. Konanie jubilejného 20. ročníka ceremoniálu sa tento rok presunulo z festivalu Divadelná Nitra do Slovenského národného divadla. Dlhoročnou garantkou je  divadelná kritička a publicistika Zuzana Uličianska. Základný produkčný tím tvoria Adriána Balázsová a Lenka Görfölová.

Video

Mohli by vás zaujímať