Peter Lényi – Design handbook for cultural centers

architekt

Architekt Peter Lényi v rokoch 2011-2013 navštívil 25 kultúrnych centier, ktoré sú členmi medzinárodnej siete Trans Europe Halles. 123 príbehov a nápadov, ktoré sú charakteristické pre túto scénu je zachytených v knihe Design Handbook for cultural centres, ktorú v roku 2014 vydala Stanica Žilina Záriečie. Aktuálne dokončuje dizertačnú prácu na FA STU, ktorej témou sú nezávislé kultúrne centrá na Slovensku.

Video

Mohli by vás zaujímať