Ema Lančaričová

Vizuálna umelkyňa a doktorandka na VŠVU v Bratislave, pracujúca s analógovou a instantnou fotografiou. Svoju tvorbu stavia na filozofickom bádaní a experimentálnom prístupe, prostredníctvom ktorých hľadá esenciu fotografie. Okrem vlastnej tvorby sa venuje aj organizovaniu workshopov, približujúcich účastníkom nové spôsoby práce s instantnou fotografiou či historickými fotografickými technikami. Na PechaKucha Night Bratislava odprezentuje svoj projekt Aperture, v ktorom sa upriamuje na základné premenné, ako je čas, svetlo a priestor, ale aj ich negácie. 

www.emalancaricova.com 

www.mermade.sk 

@emalancaricova 

@ramble_photo

Mohli by vás zaujímať