Jaroslav Kyša

Vizuálny umelec, absolvent Ateliéru slobodnej kreativity 3D na FUTU v Košiciach, v súčasnosti odborný asistent Ateliéru priestorových komunikácií + na VŠVU v Bratislave. Je dvojnásobným laureátom ceny Nadácie NOVUM, laureátom Szpilman Award, a taktiež dvojnásobným finalistom Ceny Oskára Čepana. V jeho tvorbe prevláda záujem o materiály, objekty a ich fyzikálne vlastnosti, a vytváranie prekvapivých súvislosti v ich vzájomnom pôsobení alebo vo vzťahu k pozorovateľovi. Pracuje s nástrojmi fyziky, aby vytvoril diela evokujúce ich popretie. Jeho objekty sa ale nesnažia spochybniť realitu, naopak, nabádajú k intenzívnejšiemu prežívaniu skutočnosti. Svoju tvorbu bližšie predstaví v prezentácii na PechaKucha Night Bratislava.

 

http://jaroslavkysa.com/

https://www.instagram.com/jaroslavkysa/

Mohli by vás zaujímať