Fond na podporu umenia

FPU je ako verejnoprávna inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy. FPU poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel a tradičnej kultúry. Rovnako sa zameriava na podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu a v neposlednom rade aj na štipendiá na tvorbu pre umelcov a umelkyne. Prvú výzvu FPU vyhlásil v novembri 2015, pričom odvtedy spracoval takmer 15 000 žiadostí, z ktorých podporil bezmála 9000 projektov.  

Video

Mohli by vás zaujímať