Cena Oskára Čepana

COČ vznikla v roku 1996 ako súčasť networku podobných ocenení, zakladaných v 90. rokoch a ktorá má v súčasnosti názov Young Visual Artists Awards. Organizuje ju Nadácia - Centrum súčasného umenia. Cena je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov, vyhlasuje sa každoročne. O finalistoch a víťazovi rozhoduje odborná komisia s väčšinovým medzinárodným zastúpením. Tento rok prechádza organizácia Ceny personálnymi, a s nimi spojenými koncepčnými zmenami. Základný dôraz je kladený na prácu s finalistami, spoločnú výstavnú prezentáciu a čo najlepšie odkomunikovanie potenciálu a tvorivej činnosti vybraných umelcov.

Video

Mohli by vás zaujímať