Imrich Veber

Vizuálny umelec, ktorý v svojej najnovšej tvorbe skúma to, akými rôznymi okolnosťami je motivovaný presun vlastného fyzického tela. Jednou z možných okolností je jeho dočasné slobodné premiestnenie, ktoré vnímame ako cestovanie. Na tento fenomén však môžeme nahliadať zo širšej perspektívy aj ako na dôvod k (e-)migrácii. Niekto za horizontom vidí zážitky a vyhliadky šťastne stráveného času, iný v jeho prekročení hľadá jediné možné východisko z inak bezvýchodiskovej situácie.

Mohli by vás zaujímať