Jantárová cesta

Medziodborový projekt iniciovaný na Vysokej škole výtvarných umení, ktorého názov odkazuje paralelne k prastarej obchodnej ceste spájajúcej severnú a južnú Európu, ale aj k nedokončenej komunikačnej osi Petržalky. Jeho zámerom je oživenie spolupráce na rôznych úrovniach – v medziodborovom rámci medzi pedagógmi a študentami katedier architektúry, sochárstva, maliarstva či intermédií, v inštitucionálnom rámci medzi vysokou školou, mestskou samosprávou a miestnymi organizáciami, v participatívnom rámci medzi odbornou a laickou verejnosťou. Výsledkom je spoločná výstava troch kolaboratívnych diel situovaných pozdĺž Chorvátskeho ramena.

Mohli by vás zaujímať